Polityka prywatności serwisu www.fitmebyeatme.pl

1. Informacje ogólne. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Eat Me Sp. z o.o. poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Eat me sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 14, 00-325 Warszawa, KRS 0000276038, NIP 7010063715 REGON 140856586.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
poprzez gromadzenie plików “cookies”.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu obsługi kontaktu z użytkownikiem

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do: sprostowania swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w Polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Go top